ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενύπνιο εκδόσεις
Δερβενίων 22, 10 680 Αθήνα
info@enipnio.gr

τηλέφωνο: 211 740 3237
κινητό: 697 494 0922

 

ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Εάν επιθυμείτε να στείλετε το έργο σας στις Εκδόσεις ΕΝΥΠΝΙΟ προς θεώρηση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1. Μπορείτε να αποστείλετε το έργο σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση enipniosubmissions@gmail.com

2. Το έργο σας θα μελετηθεί και θα λάβετε την απάντησή μας εντός 15-30 ημερών. Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζετε πως το σκεπτικό της απόφασης κατά της έκδοσης ενός βιβλίου δεν είναι ανακοινώσιμο. Μετά το πέρας των 30 ημερών, εφόσον δεν έχετε λάβει απάντηση, η εκδοτική πρόταση θεωρείται απορριφθείσα.


3. Οι Εκδόσεις ΕΝΥΠΝΙΟ σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων. Γι' αυτό σας προτείνουμε να κατοχυρώσετε τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο σας, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, σε συμβολαιογράφο ή όπου αλλού κρίνετε πρόσφορα.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΟΥ


1. Γίνονται δεκτά προς αξιολόγηση έργα:

ποίησης

πεζογραφίας (διηγήματα ή νουβέλες με ανώτατο όριο λέξεων τις 30.000)

Επίσης γίνονται δεκτά δοκίμια και μεταφράσεις.

2. Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, όπου θα αναγράφονται απαραιτήτως ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο, καθώς επίσης και από μια περίληψη του βιβλίου όταν είναι εφικτό.

3. Δεκτές γίνονται μόνο οι συγγραφικές εργασίες ενηλίκων. Έργα παιδιών -όσο καλογραμμένα κι αν είναι- δεν μπορούν να εκδοθούν.

 


.badge--sale { display: none; }